English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE19
NázevKartografická informatika
Course nameCartographical Informatics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantAleš Ruda

Obsahové informace

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti digitální kartografie (WMS služby, databáze, metadata, webová kartografie). Posluchač bude dále seznámen s pokročilými prostorovými operacemi v aplikované geoinformatice.
Aplikovaná geoinformatika v kartografii.

Harmonogram přednášky

 • 0. Úvod do problematiky, základní pojmy
 • 1. Aplikovaná geoinformatika
 • 1.1 Webové služby, datové sady, registry, interoperabilita
 • 1.2 Geodatabáze, relační a objektově-relační a objektově orientované databáze, souřadné systémy, georeferencování, škály a barvy
 • 1.3 Prostorové operace – úvod, prostorová analýza, kartografické modelování
 • 1.4 Prostorové operace – hydrologické modelování
 • 1.5 Prostorové operace – analýzy terénu, síťové analýzy vzdáleností
 • 1.6 Prostorové operace – topologické překrytí, prediktivní modelování, multikriteriální analýza
 • 2. Metainformace (metadata)
 • 2.1 Úvod, digitální knihovny a prostorové informační infrastruktury, Dublin Core, ISO, CSDGM, ATOM, INSPIRE
 • 2.2 GetCapabilities, metadatové přechody, tezaury a gazeteery, přehled platforem
 • 3. Základy webové (digitální, počítačové) kartografie
 • 3.1. Web, editory, prohlížeče, formáty, standardizace, GML, uživatelé
 • 3.2 Právo na webu, evropské právo, licence

Harmonogram cvičení

 • 1. Webové služby, mapy na internetu, kartometrie a další úlohy na webových mapách, práce s registry, informační systémy a portály
 • 2. Získání rastrových podkladů a práce s nimi, georeferencování
 • 3. Tvorba mapových výstupů z databází
 • 4. Vytvoření podkladu pro „srážko-odtokový“ model
 • 5. Stanovení charakteristik území – zonální statistika
 • 6. Metoda gridu - stanovení vodní eroze
 • 7. Prostorové analýzy – analýza vzdáleností
 • 8. Vizualizace a animace
 • 9. 3D vizualizace
 • 10. Syntéza mapových a datových zdrojů
Kartografická terminologie a metodika tvorby kartografických děl, principy geoinformačních technologií.

Základní literatura předmětu

SMUTNÝ, Jaroslav: Geografické informační systémy a jejich využití ve stavebnictví, Brno: CERM, 2001
VOŽENÍLEK,Vít: Geografické informační systémy I - pojetí, historie, základní komponenty, Olomouc: UP, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SLOCUM,Terry A, McMASTER,Robert B., KESSLER, Fritz C., HOWARD,Hugh H.: Thematic Cartography and Geovisualization, New Jersey, Pearson Education, 2009
CARTWRIGHT, William, PETERSON, Michael P. GARTNER, Georg: Multimedia Cartography, Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 1999
PETERSON, Michael P.: Maps and the Internet, Kidlington: Elsevier Science Ltd., 2003
TAYLOR, D. R. Fraser: Cybercartography: Theory and Practice, Amsterdam: Elsevier Science, 2005
Longley, Paul A. et al.: Geographic Information Systems and Science, Chichester: John Wiley & Sons, 2005
HAKE,Günter, GRüNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002