English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE14
NázevStavební a průmyslová geodézie I
Course nameStructural and Industrial Geodesy I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Student získá přehled o problematice a metodách výpočtu lokálních účelových geodetických sítí pro inženýrské projekty. Osvojí si postupy společného zpracování různorodých měření v geodetických sítích včetně analýzy přesnosti a spolehlivosti výsledkých parametrů.
Vázané a volné geodetické sítě - otázky měření a vyrovnání.
Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními.
Lokální speciální sítě pro měření posunů a deformací.
Vyrovnání metodou volné sítě - teoretické základy, praktické postupy.
Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné. Optimalizace sítí.
Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí.
PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vázané a volné geodetické sítě, měření a výpočty.
 • 2. Vázané a volné geodetické sítě, vyrovnání.
 • 3. Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné.
 • 4. Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními.
 • 5. Lokální účelové sítě pro inženýrské projekty.
 • 6. Tunelové vytyčovací sítě.
 • 7. Lokální účelové sítě pro měření posunů a deformací.
 • 8. Optimalizace sítí.
 • 9. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 1.
 • 10. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 2.
 • 11. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 1.
 • 12. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 2.
 • 13. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 3.

Harmonogram cvičení

 • 1. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti.
 • 2. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 3. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 4. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 5. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 6. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 7. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti.
 • 8. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 9. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 10. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování).
 • 11. Zpracování výsledného protokolu.
 • 12. Zpracování výsledného protokolu (pokračování).
 • 13. Kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.
Znalost metod matematické analýzy a maticového počtu. Detailní znalost metod vyrovnání a rozborů přesnosti.

Základní literatura předmětu

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, Alfa Bratislava , 1990
Hradílek, L.: Vysokohorská geodézie, Academia Praha, 1984

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Grafarend, E. W., Sansó, F.: Optimization and Design of Geodetic Networks, Springer Berlin, 1985