English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE13
NázevKomplexní projekt z GIS
Course nameComplex project of Cadastre of GIS

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Praktický projekt v oblasti katastru, kartografické informatiky nebo fotogrammetrie. Měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.
Formulace uceleného praktického úkolu z oblasti katastru, kartografické informatiky nebo fotogrammetrie. Sběr dat,zpracování a vyhodnocení. Presentace výsledků.

Harmonogram cvičení

  • Přípravné práce, měření, výpočetní práce, tvorba mapy, tvorba výkresů, technická zpráva.
Základní znalosti a metody při zpracování digitálních map.
Literatura není u předmětu zadána