English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE12
NázevKomplexní projekt z IG
Course nameComplex Project of Engineering Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Praktický projekt z oblasti inženýrské geodézie. Měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.
Formulace uceleného praktického úkolu z oblasti inženýrské geodézie. Vypracování projektu úkolu v souladu se stávajícími technickými předpisy. Měřické práce a vyhodnocení výsledků měření. Zpracování výsledků měření inženýrského projektu. Vyhotovení dokumentace v souladu s platnými technickými předpisy. Prezentace výsledků.

Harmonogram cvičení

  • Přípravné práce, měření, výpočetní práce, tvorba částí výstupního elaborátu, technická zpráva.
Znalost základních metod inženýrskogeodetických měření a jejich vyhodnocení.
Literatura není u předmětu zadána