English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE10
NázevTeoretická geodézie II
Course nameTheoretical geodesy II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Weigel

Obsahové informace

Student hlouběji pronikne do problematiky tíhového pole Země, globálních a regionálních geodetických sítí. Podrobně je probírána problematika tížnicových odchylek, modelace geoidu, teorie výšek a kvasigeoidu.
Velmi přesná nivelace (přístroje, metody, chyby, komparace, kritéria přesnosti).
Vyrovnání nivelačních sítí.
Vyrovnání základních geodetických sítí v rovině, na kouli a na elipsoidu.
Vyrovnání volných sítí.
Hladinové plochy, geoid, sféroid.
Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut, korekce tížnicových odchylek.
Astronomická nivelace.
Teorie vědeckých výšek.
Stokesův vzorec a Vening-Mainesovy vzorce, gravimetrické tížnicové odchylky.
Moloděnského teorie kvazigeoidu.
Gravitační a tíhové modely Země.
Globální a lokální souřadnicové soustavy.
Budování sítí metodou GPS.
Souřadnicové systémy ITRS, ETRS, EULN, geodynamické sítě.
Historie a současnost geodetických sítí (NULRAD, DOPNUL, GEODYN).

Harmonogram přednášky

 • 1. Přesná a velmi přesná nivelace - přístroje a měřické chyby
 • 2. Přesná nivelace - metody a postupy, charakteristiky přesnosti
 • 3. Vyrovnání geodetických sítí v rovině
 • 4. Vyrovnání geodetických sítí na kouli a na elipsoidu
 • 5. Vyrovnání volných sítí
 • 6. Základy teorie gravitačního pole Země
 • 7. Hladinové plochy, geoid a sféroid
 • 8. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut
 • 9. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky
 • 10. Teorie výšek
 • 11. Geodetická a gravimetrická měření, anomálie tíže
 • 12. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid
 • 13. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, ggeodynamická síť
 • 14. Historie geodetických sítí v ČR

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod a opakování základních metod vyrovnání
 • 2. Vyrovnání triangulačních sítí.
 • 3. Vyrovnání trilateračních sítí
 • 4. Vyrovnání prostorových sítí
 • 5. Výpočet tížnicových odchylek
 • 6. Mapa geoidu
 • 7. Komparace nivalačních latí
 • 8. Mapa Fayových a Bougerových anomálií
 • 9. Tíhové korekce v nivelaci
 • 10.
Základní geodetické výpočty na kouli a elipsoidu

Základní literatura předmětu

Hofmann-Wellenhof, B.- Moritz, H.: Physical geodesy, Springer, 2005
Vykutil, J: Vyšší geodézie, Kartografie, 1982
Weigel J.: Vyšší geodézie - Základní výšková bodová pole, elektronický text, 2008