English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE09
NázevGlobální navigační systémy
Course nameGlobal navigational systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Seznámení s technologií globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), metodikou měření a jeho početního zpracování. Získání podrobnějších praktických zkušeností s GPS měřením a jeho vyhodnocením. Měření s využíváním permanentních sítí (CZEPOS).
Zásady práce s aparaturou GNSS. Plánování měření. Postup měření statickou metodou a metodou stop and go.
Metody určování polohy v reálném čase.
Zpracování naměřených dat softwarem Leica Geo Office v systémech WGS-84 a ETRF-89.
Transformace dat do kartografického zobrazení (S-JTSK).
Využívání dat permanentních stanic.
Praktické aplikace GNSS v geodézii.

Harmonogram přednášky

 • 1. Obecné principy fungování GNSS. Konfigurace systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.
 • 2. Zásady práce s aparaturou GNSS. Plánování měření.
 • 3. Metody GNSS určování polohy v režimu postprocessingu a v reálném čase.
 • 4. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(1).
 • 5. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(2).
 • 6. Obecné postupy zpracování GNSS měření.
 • 7. Komerční programy pro vyhodnocení GNSS měření.
 • 8. Vědecký program BSW pro vyhodnocení GNSS měření.
 • 9. GNSS měření s využitím dat permanentních stanic.
 • 10.PPP určování polohy, souřadnicové systémy a transformace.

Harmonogram cvičení

 • Principy fungování GNSS.
 • Plánování GNSS měření.
 • Základní metody GNSS měření, praktická observace.
 • Softwarové zpracování naměřených a zadaných GNSS dat.
 • RTK měření s využitím permanentní sítě CZEPOS.
Základy geodetické astronomie a kosmické geodezie.

Základní literatura předmětu

Hofmann-Wellenhof, B. a kol.: GPS in der Praxis , Springer Wien New York, 1994
Švábenský, O. a kol.: Základy GPS a jeho praktické aplikace, CERM Brno, 1995

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Czarnecki, K.: Geodezja wspólczesna, Wiedza i Zycie Warszawa, 1997
Burša, M., Kostelecký, J.: Kosmická geodezie a kosmická geodynamika, , MO – GŠ AČR Praha, 1994