English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE08
NázevMěření podzemních prostor
Course nameUnderground Surveys

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Bureš

Obsahové informace

Získání přehledu o problematice a metodách měření v podzemí.
Osvojení metodiky a analýzy přesnosti inženýrsko-geodetických úloh v podzemí.
Získání přehledu o legislativních souvislostech hornické a důlně měřické činnosti.
Získání praktické dovednosti usměrnění, polohového a výškového propojení povrchových a podzemních geodetických sítí.
Získání přehledu o dokumentaci důlně měřické činnosti a podzemních inženýrských staveb.
Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky. Důlně měřické předpisy. Důlní mapy. Připojovací a usměrňovací měření.
Hloubkové připojovací měření. Magnetické důlní měření. Využití laserových přístrojů. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Podzemní inženýrské sítě. Geodetické zajištění výstavby metra. Monitoring podzemních staveb. Dokumentace podzemních staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky.
 • 2. Důlně měřické předpisy.
 • 3. Důlní mapy.
 • 4. Připojovací a usměrňovací měření. Hloubkové připojovací měření.
 • 5. Magnetické důlní měření. Laserové měřické přístroje.
 • 6. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Rozbor přesnosti tunelové prorážky.
 • 7. Podzemní inženýrské sítě.
 • 8. Geodetické zajištění výstavby tunelu.
 • 9. Monitoring podzemních staveb.
 • 10. Dokumentace podzemních staveb.

Harmonogram cvičení

 • Teoretický výpočet polohového připojení a usměrnění a hloubkového propojení geodetických sítí.
 • Praktické měření polohového připojení a usměrnění geodetických sítí.
 • Praktické měření hloubkového připojení geodetických sítí.
 • Odborná exkurze na výstavbu podzemní stavby.
Znalosti geodetických měřických technologií a rozborů přesnosti měření a vytyčení.

Základní literatura předmětu

Kovanič, L. a kol.: Důlní měřictví,, SNTL Praha, 1990
Lohr, W., Vosen, H.: Markscheidekunde, Springer Verlag Berlin, 1969

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Neset, K.: Důlní měřictví I, SNTL Praha, 1966