English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE07
NázevMatematická kartografie
Course nameMathematical Cartography

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Znalost: Referenční plochy a souřadnicové systémy. Klasifikace kartografických zobrazení. Kartografická zkreslení.Zo razení elipsoidu na kouli. Jednoduchá zobrazení. Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK, S-42. Nepravá zobrazení. Volba zobrazení. Transformace mezi souřadnicovými systémy. Obecná teorie kartografických zobrazení.
Referenční plochy a souřadnicové systémy.
Klasifikace kartografických zobrazení.
Kartografická zkreslení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
Jednoduchá zobrazení.
Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK, S-42.
Nepravá zobrazení. Volba zobrazení.
Transformace mezi souřadnicovými systémy.
Obecná teorie kartografických zobrazení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Referenční plochy a souřadnicové systémy.
 • 2. Křivky na kouli.
 • 3. Klasifikace kartografických zobrazení.
 • 4. Kartografická zkreslení.
 • 5. Zobrazení elipsoidu na kouli.
 • 6. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová.
 • 7. Jednoduchá zobrazení azimutální, projekce.
 • 8. Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK.
 • 9. S-42. Nepravá zobrazení.
 • 10. Volba zobrazení.Transformace mezi souřadnicovými systémy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Referenční plochy a souřadnicové systémy.
 • 2. Křivky na kouli.
 • 3. Klasifikace kartografických zobrazení.
 • 4. Kartografická zkreslení.
 • 5. Zobrazení elipsoidu na kouli.
 • 6. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová.
 • 7. Jednoduchá zobrazení azimutální, projekce.
 • 8. Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK.
 • 9. Zobrazení S-42. Nepravá zobrazení.
 • 10. Volba zobrazení.Transformace mezi souřadnicovými systémy.
Zobrazení používná v mapování. Derivace, jednoduchý integrál.

Základní literatura předmětu

Švec M.: Matematická kartografie - Referenční plochy, elektronický text, 2008
Švec, M.: Matematická kartografie - Kartografická zkreslení, elektronický text, 2008
Švec M.: Matematická kartografie - kartografická zobrazení, elektronický text, 2008
Švec M.: Matematická kartografie - Nepravá zobrazení, elektronický text, 2008