English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE06
NázevGeodet. astronomie a kosm. geodézie II
Course nameGeodetical Astronomy and Space Geodesy II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantRadovan Machotka

Obsahové informace

Seznámení studentů s problematikou kosmické geodézie, hlavně s geodézií satelitní. Studenti se seznámí s dynamikou pohybu družice na oběžné dráze kolem Země, metodami pozemních měření na družice a zpracování těchto měření pro potřeby určování poloh bodů na Zemi.
Dynamika oběhu družice v gravitačním poli – problém dvou těles.
Rušený a nerušený pohyb družic.
Metody sledování družic a jejich zpracování.
Globální navigační satelitní systémy s důrazem na systém GPS a jeho aplikace.
Další techniky družicové geodézie (SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicový průzkum tíhového pole Země).

Harmonogram přednášky

 • 1. Problém dvou těles, Keplerovy zákony.
 • 2. Rušený a nerušený pohyb družice.
 • 3. Optické a elektronické observační metody sledování družic.
 • 4. Využití družic k řešení základních úloh.
 • 5. Základní úlohy určování polohy.
 • 6. GPS – popis systému.
 • 7. GPS – aplikace v geodézii.
 • 8. GPS – přijímače, přidružené instituce.
 • 9. Družicová altimetrie, družicový průzkum tíhového pole Země, modely tíhového pole Země,
 • 10. Další techniky družicové geodézie (SLR, DORIS).

Harmonogram cvičení

 • Úvod. Výpočet azimutu z měření na Slunce nebo Polárku, zadání 1.
 • Vytvoření pozorovací program, počítačová planetária a jejich využití, zadání 2.
 • Určení astronomického azimutu pomocí Polárky - měření.
 • Určení astronomického azimutu pomocí Polárky - opakované měření, zadání 3.
 • Výpočet dráhy družice GPS – jako nerušený pohyb, zadání 4a.
 • Výpočet dráhy družice GPS – jako rušený pohyb, zadání 4b.
 • Čas na zpracování zadání 4.
 • Sítě permanentních stanic GNSS.
 • Zápočtový test.
Kinematika a dynamika pohybu, Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, zákony lomu a odrazu elektromagnetického vlnění, disperze vlnění, metody modulace vlnění, pole nekonzervativních sil, fyzikální poměry v atmosféře Země.

Základní literatura předmětu

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie, VUTIUM, 2000
MACHOTKA, R.; FIXEL, J.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE II, KOSMICKÁ GEODÉZIE, VUT v Brně - studijní opora, 2007