English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE05
NázevFotogrammetrie II
Course namePhotogrammetry II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Aerotriangulace - pokročilá řešení: vstup přímo měřených projekčních center, volba parametrů pro automatické měření navazovacích bodů. Kalibrace kamery pro blízkou fotogrammetrii, volba přídavných parametrů. Analýza přesnosti souřadnic určeného bodu. Klasifikace snímků dálkového průzkumu.
Použití GNSS a IMN v aerotriangulaci, doplňkové parametry. Analýzy přesnosti, systematické chyby. Geometrické transformace obrazu, zvýrazňování obrazových záznamů, extrakce , filtrace a mozaikování. Integrované technologie.
Fyzikální základy dálkového průzkumu. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic. Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Harmonogram přednášky

 • 1. Principy inerciální navigace, Kalmánův filtr.
 • 2. Užití GNSS/IMU v aerotriangulaci.
 • 3. Doplňkové parametry ve snímkových triangulacích.
 • 4. Analýza přesnosti, systematické chyby.
 • 5. Integrované technologie.
 • 6. Geometrické a radimetrické transformace obrazu.
 • 7. Zvýraznění obrazu, extrakce obrazových prvků, filtrace,mozikování.
 • 8. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
 • 9. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic.
 • 10.Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Harmonogram cvičení

 • Aerotriangulace - pokročilá řešení: vstup přímo měřených projekčních center, volba parametrů pro automatické měření navazovacích bodů - 2 týdny.
 • Kalibrace kamery pro blízkou fotogrammetrii, volba přídavných parametrů - 2 týdny.
 • Analýza přesnosti souřadnic určeného bodu 1 týden.
 • Plánování snímkovacího letu - 1 týden.
 • Klasifikace snímků dálkového průzkumu - 2 týdny.
Metody pořízení digitálních snímků, snímkové triangulace

Základní literatura předmětu

Hanzl, V., Plánka, L.: Fotogrammetrie a dálkový průzkum, VUT v Brně, studijní podpora (4 moduly), 2007