English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE04
NázevKartografie II
Course nameCartography II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantAleš Ruda

Obsahové informace

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby tematických map. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského originálu mapy.
Obsahem předmětu je tvorba tematických map s využitím programového prostředku ArcGIS for Desktop. V rámci předmětu budou představeny stěžejní metody tematické kartografie v kontextu současné mapový tvorby.

Harmonogram přednášky

 • 1. Koncepce a kompozice tematických map.
 • 2. Geoinformatické aspekty tvorby tematických map
 • 3. Kartografická generalizace.
 • 4. Kartografické vyjadřovací prostředky 1.
 • 5. Kartografické vyjadřovací prostředky 2.
 • 6. Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků.
 • 7. Stupnice v tematické kartografii.
 • 8. Metody tematické kartografie 1.
 • 9. Metody tematické kartografie 2.
 • 10. Kartografická typografie.
 • 11. Organizace tvorby tematických map a atlasů.
 • 12. Aktuální trendy v tematické kartografii.

Harmonogram cvičení

 • 1-2 Kompozice tematických map. Kartografická reprezentace.
 • 3-4 Kartografická generalizace obsahu mapy. Topografický obsah.
 • 5-6 Vizualizace kvalitativních dat.
 • 7-8 Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartogramu, izolinií a dasymetrické metody.
 • 9-10 Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartodiagramu a tečkové metody.
 • 11-12 Vizualizace časoprostorové dynamiky.
Kartografická terminologie, znalosti z optiky a teorie barev.

Základní literatura předmětu

PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografická tvorba, elektronický text, 2008
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografický tisk, elektronický text, 2008
PLÁNKA, Ladislav: Kartografie II - Kartografické informační fondy, elektronický text, 2008
SAMARA,Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování, Bratislava: Slovart, 2008
BANN, David: Polygrafická příručka, Bratislava: Slovart, 2008
MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie 10, Praha: ČVUT, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

AMBROSE, Gavin, HARRIS,Paul: Layout: velký průvodce grafickou úpravou, Computer Press Brno, 2009