English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE01
NázevGeodet. astronomie a kosm. geodézie I
Course nameGeodetical Astronomy and Space Geodesy I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantRadovan Machotka

Obsahové informace

Znalosti ze sférické astronomie, souřadnicových soustav, počítání a měření času, základních úloh a metod geodetické astronomie. Seznámení s klasickými i moderními přístroji geodetické astronomie.

Astronomické souřadnicové soustavy.
Zdánlivý pohyb (denní a roční).
Čas a časové systémy, standardní epochy, kalendář.
Transformace sférických a prostorových souřadnic.
Změny rovníkových souřadnic, astronomická refrakce.
Hvězdné katalogy (FK5, FK6, Hipparcos, Tycho2, UCAC-3)a ročenky .
Geodetická astronomie – princip metod. Přístroje a pomůcky.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do problematiky geodetické astronomie.
 • 2.Souřadnicové soustavy, jejich vzájemná transformace.
 • 3.Orientace na obloze, zdánlivý denní a roční pohyb.
 • 4.Čas a časové systémy.
 • 5.Juliánské datum a standardní epochy, kalendář.
 • 6.Střední a zdánlivé polohy hvězd.
 • 7.Metody výpočtu zdánlivých poloh hvězd.
 • 8.Pohyb zemského pólu.
 • 9.Konvenční referenční souřadnicové systémy.
 • 10.Základní úlohy Geodetické astronomie.
 • 11.Přístroje používané v Geodetické astronomii.
 • 12.Interferometrie s velmi dlouhými základnami.
 • 13.Využití Geodetické astronomie.

Harmonogram cvičení

 • Úvod, Instruktáž k měření - určení astronomického azimutu pomocí Slunce, zadaní č.1.
 • Určení astronomického azimutu pomocí Slunce - měření.
 • Určení astronomického azimutu pomocí Slunce - opakované měření.
 • Interpolace, zadání č. 2
 • Transformace sférických souřadnic, zadání č. 3, test 1
 • Západ a východ Slunce, zadání č. 4
 • Čas a časové systémy, zadání č. 5
 • Návštěva Brněnského planetária, ukázka fenoménů sférické astronomie.
 • Refrakce, zadání č. 6, test 2
 • Interpolace zdánlivých souřadnic hvězd, zadání č. 7, test 3
 • Ukázka klasických a moderních přístrojů geodetické astronomie.
Základní znalost problematiky geodetických měření a jejich zpracování s důrazem na úhlová měření, znalost rovinné a sférické trigonometrie, Newtonův gravitační zákon, teorie volné nutace.

Základní literatura předmětu

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie, VUTIUM, 2000
FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE., VUT v Brně - studijní opora, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE, GEODETICKÁ ASTRONOMIE, VUT v Brně - stidijní opora, 2007