English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGZ02
NázevZáklady práva
Course nameBasic Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Předmět seznamuje studenta s kontinentálním právním systémem, hierarchií právních předpisů, jednotlivými druhy právních norem a právním řád České republiky jako celkem. Bude podrobně probrána Ústava a Listina základních práv a svobod, které jsou součástí ústavního pořádku ČR. Studenti získají také přehled jednotlivých druhů podnikání a budou informováni o problematice pracovněprávních vztahů včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu jako součást "Evropského práva". Nejvyšší právní normy našeho státu tvořící ústavní pořádek České republiky. Ústava ČR a rozdělení moci ve státě. Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní. Úprava základních lidských práv a svobod. Přehled všech možností a způsobů podnikání. Podnikání fyzických a právnických osob podle občanského a obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Podnikání na základě autorizace. Základní pracovněprávní vztahy. Náležitosti pracovní smlouvy. Správní delikty.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky:
 • 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
 • 2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
 • ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
 • 3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
 • 4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
 • 5. Moc výkonná.
 • 6. Moc soudní.
 • 7. Listina základních práv a svobod.
 • 8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
 • národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
 • práva.
 • 9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
 • 10.Podnikání fyzických a právnických osob.
 • 11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
 • 12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
 • 13.Správní delikty
Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Základní literatura předmětu

Úplné znění: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, Ostrava : Sagit, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Úplné znění: Občanský a obchodní zákoník., Ostrava : Sagit, 2009
Úplné znění: Zákoník práce, Ostrava : Sagit, 2009
Úplné znění: Živnostenský zákon, Sagit : Ostrava, 2009