English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGV52
NázevMarketing
Course nameMarketing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantRadek Dohnal

Obsahové informace

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.
Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Harmonogram přednášky

  • 1.Úvod do marketingu
  • 2.Základní pojmy a principy
  • 3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
  • 4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
  • 5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
  • 7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
  • 9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
  • 11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
  • 12.Marketingový audit stavební firmy
  • 13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví
Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

PLESKAČ, Jiří a SOUKUP, Leoš: Marketing ve stavebnictví, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Mc. CARTHY, Jerome a PERREAULT, Jr.William: Basic Marketing - A Global-Managerial Approach, Boston:IRWIN, 1993
Mc. CARTHY, Jerome a William PERREAULT, Jr.William: Applications in Basic Marketing, IRWIN: Boston, 1995
KOTLER, Philip a AMSTRONG, Gary: Principles of Marketing, New Jersey: Prentice-Hall., 2001