English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGV01
NázevEkonomika
Course nameEconomy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantTomáš Hanák

Obsahové informace

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získání informací o finančních zdrojích pro stavební investice.
Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Harmonogram přednášky

 • 1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
 • 2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba
 • 3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
 • 4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola
 • 5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
 • 8.Investiční činnost v podniku
 • 10.Odbyt, prodej, marketing
 • 11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně
 • 12.Stavební zakázky a ceny
 • 13.Smluvní vztahy

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
 • 2. Klasifikace
 • 3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla
 • 4. Investice
 • 5. Odpisy
 • 6. Daně
 • 7. Účetnictví a financování
 • 8. Náklady na materiál a na stroje
 • 9. Mzdy
 • 10. Kalkulace ceny stavební práce
 • 11. Cena stavebního objektu
 • 12. Zápočtový test
 • 13. Zápočet
Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Základní literatura předmětu

MARKOVÁ,Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví, CERM, s.r.o. Brno, 2009
MARKOVÁ,Leonora. a kol.: Základy podnikové ekonomiky, Brno: CERM, s.r.o., 2012
: Související platná legislativa, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm, Brno: CERM, s.r.o., 2002
WOHE, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C. H. Beck Praha, 1995