English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGU53
NázevTechnologie Internetu
Course nameInternet technologies

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.
Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server)
Typické konfigurace HTTP serveru.
Komunikační protokol FTP pro přenos souborů.
Infrastruktura Internetu DNS a DHCP.
Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
Jazyk XML a transformace XSLT.
Základy technologie AJAX.

Harmonogram cvičení

 • 1. Protokol TCP/IP v. 4 a 6.
 • 2. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Konfigurace DNS, typy záznamů.
 • 3. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů, standardní klient a analýza komunikace.
 • 4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP, analýza probíhající komunikace.
 • 5. Typické konfigurace HTTP serveru, analýza serveru MS IIS.
 • 6.-7. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
 • 8. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
 • 9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
 • 10. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
 • 11. Jazyk XML a transformace XSLT.
 • 12. Základy technologie AJAX.
 • 13. Testování znalostí a dovedností
Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HEALY, Rus, MEHTA , Naren, ODOM, Wendell: Směrování a přepínání sítí, Computer Press, 2009
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3, Computer Press, 2012
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře, Computer Press, 2009