English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGU52
NázevAutoCAD
Course nameAutoCAD

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHana Trnková

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti o CAD systémech. Naučí se kreslit a úpravovat rovinné objekty a opatřit výkres popisnými objekty (kótami, texty, multiodkazy). Vzhledem k zaměření je kladen důraz na práci se souřadnými systémy a schopnost získat informace z cizího výkresu. Dále studenti zvládnou nachystat výstup výkresu z rozvržení ve správném měřítku a na správný formát papíru.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, popis výkresu, bloky, hladiny, výstup výkresu).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Harmonogram cvičení

  • Úvod do předmětu, seznámení s prostředím, zadávání příkazů, souřadné systémy, jednotky, zadávání a kreslení bodů.
  • Pomocné režimy, kreslení čárových objektů.
  • Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny.
  • Úpravy objektů.
  • Bloky, příprava rozvržení.
  • Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení.
  • Šrafování, texty.
  • Kótování, multiodkazy.
  • Získávání informací z výkresu, tabulky, extrakce dat, extení reference
  • Zápočtový test.
Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.

Základní literatura předmětu

Novotná H.: AutoCAD I. (internetové učební texty), http://www.fce.vutbr.cz/studium/literatura/autocad, 2000

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu, Computer press, 2000