English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGU51
NázevInformatika II
Course nameComputer Science II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.
Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací.
Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách.
Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu.
Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW.
Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu.
Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT.
Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta.
Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze.
Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Harmonogram cvičení

  • 1. Základní pravidla pro tvorbu prezentací a přednášek.
  • 2. Tvorba prezentací vhodných pro přímé přednášení.
  • 3. Používané datové formáty a jejich vzájemná konverze.
  • 4. Základní aplikační protokoly a služby Internetu.
  • 5.-6. Popisovací jazyk HTML.
  • 7. Pokročilé vlastnosti jazyka, vkládání objektů, nové elementy ve standardu HTML 5.0
  • 8.-9. Dynamický dokument na straně klienta, jazyk JavaScript.
  • 10. Využití kaskádových stylů pro jednotný vzhled a chování aplikace.
  • 11. Úvod do jazyka XML, formátování dat pomocí XLST, strukturovaná data Internetu.
  • 12.-13. Tvorba vlastní prezentace s řízením navigace a dynamickými prvky.
Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Macur J. a kol.: Technologie Internetu, CERN, 1999
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3, Computer Press, 2012
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře, Computer Press, 2009