English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE56
NázevMeteorologie a klimatologie
Course nameMeteorology and climatology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantAleš Ruda

Obsahové informace

Student zvládne teoretické základy studia počasí a podnebí. Získá přehled o vlivu atmosférických jevů a dějů na aktivity lidské společnosti a o historických a budoucích změnách vlastností atmosféry, podmíněných přírodními i antropogenními faktory.
Atmosféra, její zvrstvení a vlastnosti. Počasí, podnebí a klimatotvorné faktory. Pozorování a měření základních meteorologických jevů a dějů. Časové řady v klimatologii, redukce klimatických řad a interpolace chybějících údajů. Zpracování dat. Předpověď počasí, analýza synoptické mapy, družicové meteorologické systémy. Mezoklima, topoklima a kryptoklima. Vliv ovzduší a klimatu na stavby a jejich provozování. Klimatické mapy a atlasy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Fyzika atmosféry.
 • 2. Popis a měření základních meteorologických prvků.
 • 3. Všeobecná cirkulace atmosféry.
 • 4. Analýza diskrétních klimatických veličin.
 • 5. Analýza spojitých klimatických veličin.
 • 6. Metody zpracování předpovědi počasí a její prezentace.
 • 7. Klimatická regionalizace.
 • 8. Vliv počasí a podnebí na technická díla.
 • 9. Globální změny podnebí.
 • 10. Klimaticky zaměřená kartografická díla.
 • 11. Vývoj podnebí v minulosti.
 • 12. Počasí a podnebí ČR.
 • 13. Organizace meteorologické služby ve světě a v ČR.
Základní znalosti z geografie a fyziky

Základní literatura předmětu

SOBÍŠEK,Bořivoj a kol.: Meteorologický slovník výkladový a terminologický, Praha: Academia a MŽP, 1993
VYSOUDIL,Miroslav: Meteorologie a klimatologie, Olomouc, UP, 2004
KOPÁČEK,Jaroslav a BEDNÁŘ,Jan: Jak vzniká počasí, Praha: Karolinum, UK, 2005
DVOŘÁK,Petr: Počasí takřka populárně, Cheb: Svět křídel,, 2008
NĚMEC,Jan a KOPP,Jan: Vodstvo a podnebí v České republice, Praha: Consult, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BARRY, Roger G., CHORLEY, Richard John: Atmosphere, Weather, Climate, London, New York: Routledge, 1998
ROTH, Günter D.: Encyklopedie počasí, Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2000
TOLASZ, Radim a kol.: Atlas podnebí Česka, Olomouc: UP, 2007
KLAUS, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta, Praha: Dokořán, 2007