English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE54
NázevDějiny zeměměřictví
Course nameHistory of surveying

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Vitásek

Obsahové informace

Znalost historického vývoje geodézie jako technického i vědního oboru.
Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země, Mezinárodní metrické soustava, Vývoj měřických a výpočetních metod, Historie kartografického zobrazení Země, Historie geodetických a mapovacích prací na území ČR

Harmonogram přednášky

 • 1 Geodézie jako věda a technika.
 • 2 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země
 • 3 Určování tvaru a rozměru Země
 • 4 Vývoj měrových jednotek používaných pro geodetická měření
 • 5 Znik mezinárodní metrické soustavy
 • 6 Nejstarší mapy světa
 • 7 Počátky moderní kartografie
 • 8 Základní geodetické systémy
 • 9 Nejstarší způsoby mapování a použité přístroje
 • 10 Mapování
 • 11 Fotogrametrie jako měřická technika, historický vývoj
 • 12 Geodetické a mapovací práce na území našeho státu
 • 13 Mapová díla ve 20. století
Žádné

Základní literatura předmětu

Kukuča, J.: Naša Zem - jej meranie a zobrazovanie, VEDA Bratislava, 1986
Hons, J. - Šimák, B.: Pojďte s námi měřit Zeměkouli, Kolářová Praha, 0
Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví, CERN Brno, 0
Hánek, P.: 250 století Zeměměřictví, Klaudián Praha, 2000
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje, Libri s. r. o. Praha, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008
Hons, J., Procházka, E.: Úvody do dějin zeměměřictví I - IV, ČVUT Praha, 1981