English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE29
NázevInteraktivní grafické systémy
Course nameInteractive Graphic Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Schopnost vytvořit kresbu v prostředí MicroStation pro geodetické aplikace. Import seznamu souřadnic, definice atributů kresby, tvorba jednoduché účelové mapy.
Popis programu, jádro, nadstavby, prvky a jejich atributy. Pracovní prostředí, práce s pohledy a vrstvami. Zadávání příkazů, základní nastavení založení nového výkresu. Pracovní mřížka, kreslení základních prvků . Geometrické transformace prvků, pole prvků, modifikace prvků. Texty, mnohonásobné čáry, křivky, buňky. Práce s knihovnami buněk a multičar. Kótovací aparát, referenční výkresy. Speciální modifikace prvků, šrafování a vyplňování vzorem, měření. Práce s nadstavbou MGEO.

Harmonogram cvičení

 • 1. prostředí Micrastation
 • 2. kreslení čar (úsečky)
 • 3. kreslení oblouků a kružnic
 • 4. kreslení mnohoúhelníků
 • 5. změna atributů prvků
 • 6. texty
 • 7. buňky
 • 8. modifikace prvků
 • 9. křivky
 • 10. šrafování
 • 11. referenční výkresy
 • 12. kótování
 • 13. nadstavba MGEO
Používat počítač

Základní literatura předmětu

Bentley: Microstation - manual, , 0