English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE28
NázevTeoretická geodézie I
Course nameTheoretical Geodesy I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Weigel

Obsahové informace

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu vyšší geodézie, gravimetrie a kosmická geodézie. Seznámí se se základními principy, metodami a zpracováním dat. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.
Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření.
 • 2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
 • 3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
 • 4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu
 • 5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid
 • 6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
 • 7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
 • 8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
 • 9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů
 • 10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, základní vztahy sférické trigonometrie
 • 2. Sférický trojúhelník, sférický exces
 • 3. Koule, první a druhá geodetická úloha
 • 4. Referenční elipsoidy, transformace souřadnic
 • 5. Výpočty na elipsoidu, poloměry křivosti,
 • 6. Přesná nivelace - testování přístrojů
 • 7. Přesná nivelace - praktická měření
 • 8. GNSS - praktická měření
 • 9. GNSS - výpočty v LGO
 • 10. Hodnocení a zápočty
Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.
Literatura není u předmětu zadána