English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE27
NázevGeografické informační systémy I
Course nameGeographical Information Systems I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data;
digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, prostorové analýzy, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
 • 2. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data, mobilní GIS. 3. Digitální model terénu (základní informace).
 • 4. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí, GIS on-line, webové mapové služby.
 • 5. Mapová algebra, prostorové analýzy (přehled.
 • 6. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.
 • 7. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog. Práce s ArcGIS. Vstup dat do ArcGIS
 • 9. Práce s databází v GIS, tvorba tabulek, propojení tabulek, prostorové dotazy v ArcGIS.
 • 10. Práce s mapovou algebrou, výpočty.
 • 11. Jednoduché prostorové analýzy (sousednost, překrytí).
 • 12. Tvorba výstupů, webové mapové služby, prezentace v ArcGlobe.
 • 13. Ukázky projektů v MISYS a GVIEW.
Matematika, výpočetní technika, kartografie.
Literatura není u předmětu zadána