English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE26
NázevZáklady programování
Course nameBasics of programming

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantRadim Kratochvíl

Obsahové informace

Formální jazyky, programovací jazyky, algoritmizace, vizuální programovací prostředí, struktury algoritmů.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky:
 • 1. Úvod. Formální jazyky. Základní příkazy.
 • 2. Algoritmizace úloh.
 • 3. Struktury algoritmů (větvení, cyklus). Datové typy a struktury.
 • 4. Procedury, funkce, objektové přístupy.
 • 5. Další formální jazyky (SQL, Prolog, PHP)
 • Cvičení:
 • 1. Prostředí Delphi. Vizuální programování. Triviální program.
 • 2. Seznámení se s vizuálními komponentami formulářů, naprogramování jednoduchého výpočtu.
 • 3. Datové typy, struktury, výrazy, příkazové struktury. Rozvinutí jednoduchého programu.
 • 4. Naprogramování jednoduchého geodetického výpočtu.
 • 5. Podprogramy a uživatelské funkce. Práce se soubory.
 • 6.-8. Vyřešení zadaného individuálního projektu.
 • 9. Konzultace, kontrola,
 • 10.Test a zápočet.
Schopnost samostatně sestavit a odladit program

Základní literatura předmětu

BARTONĚK, D., SLOVÁČEK, D., JANOVIČ, F.: Teoretické základy informatiky. , Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011