English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE22
NázevVýuka v terénu III
Course nameField Training III

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu10

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Bureš

Obsahové informace

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy: Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.
Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.
Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Základní literatura předmětu

Michalčák, O. a kol.: Inžinierská geodézia I, Alfa Bratislava, 1985
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, Alfa Bratislava, 1990
Richardus, P.: Project Surveying, A.A. Balkema Rotterdam, 1984