English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE15
NázevFotogrammetrie I
Course namePhotogrammetry I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Student získá znalosti o fotogrammetrické metodě mapování. Orientace snímků metodou aerotriangulace. Tvorba vektorové mapy. Sběr dat pro digitální model terénu. Tvorba ortofotosnímku. Tvorby 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie.
Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
 • 2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
 • 3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
 • 5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
 • 6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
 • 7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
 • 8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
 • 9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
 • 10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
 • 11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
 • 12.Ortofotomapy.
 • 13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Harmonogram cvičení

 • Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny.
 • Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny.
 • Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny.
 • Ortofoto, mozaikování - 2 týdny.
 • Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny.
 • Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.
středové promítání, vyrovnání měření
Literatura není u předmětu zadána