English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE09
NázevPočítačová grafika I
Course nameComputer Graphics I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků. Porozumnět grafickým formátům, práce s grafickými editory
Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat . Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu, základy 3D grafiky

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
 • 2. Barvy, barevné modely
 • 3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
 • 4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
 • 5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody)
 • 6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace)
 • 7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
 • 8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět.
 • 9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...)
 • 10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače.
 • 11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
 • 12. Transformace v rovině, ořezávání objektů
 • 13. Základy 3D grafiky

Harmonogram cvičení

 • 1.Adobe Photoshop
 • 2.Adobe Photoshop
 • 3.Adobe Photoshop
 • 4. práce s VKM
 • 5. práce s VKM
 • 6. účelová mapa v MicroStation
 • 7. účelová mapa v MicroStation
 • 8. klasifikace obrazu ArcGIS
 • 9. klasifikace obrazu ArcGIS
 • 10. KOKEŠ - prostředí
 • 11. KOKEŠ - kreba základních prvků
 • 12. KOKEŠ - editace, buňky
 • 13. zápočtový test
Fourierův rozvoj, maticový počet

Základní literatura předmětu

Watt, A., Policarpo F.: The Computer Image, Addison Wesley, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998
Klíma, Bernas, Hozman, Dvořák: Zpracování obrazové informace, Skriptum ČVUT Praha, 1996
Šnorek: Technické prostředky poč. grafiky, Skriptum ČVUT Praha, 1996