English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE08
NázevTeorie chyb a vyrovnávací počet II
Course nameTheory of errors and adjustment II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantRadim Kratochvíl

Obsahové informace

Student zvládne základní metody teorie chyb a výpočty při využívání statistických metod. Výpočty vyrovnáním.
Vyrovnání podmínkových měření - podmínkové rovnice, odchylkové rovnice, přetvořené podmínkové rovnice, korelátové řešení, charakteristiky přesnosti. Kombinovaná vyrovnání. Testování hypotéz, testování výsledků měření, testy systematických chyb. Regresní analýza, vyrovnávací přímka a vyrovnávací křivky. Korelační analýza a korelační počet v teorii chyb. Elipsy a elipsoidy chyb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Obecný postup při vyrovnání podmínkových měření
 • 2. Podmínkové, odchylkové, přetvořené podmínkové a normální rovnice
 • 3. Korelátové řešení a odhady přesnosti při podmínkovém vyrovnání
 • 4. Kombinované metody a další metody vyrovnání
 • 5. Testování výsledků měření. Jednoduché statistické testy
 • 6. Testy normality souborů měření
 • 7. Analýza systematických vlivů v měřených veličinách
 • 8. Analýza výsledků vyrovnání
 • 9. Regresní analýza - vyrovnávací přímky
 • 10. Regresní analýza - vyrovnávací křivky
 • 11. Harmonická analýza
 • 12. Korelační analýza - fyzikální a matematická kerelace
 • 13. Křivka chyb, elipsy chyb a elipsoidy chyb
 • 14. Zákony přenášení korelovaných veličin a nástin jejich vyrovnání

Harmonogram cvičení

 • 1. Opakování a kontrola znalostí z Teorie chyb a vyrovnání I
 • 2. Vyrovnání zprostředkujících měření
 • 3. Rovnice oprav, normální rovnice a jejich řešení, jednotková střední chyba
 • 4. Výpočet neznámých. Charakteristiky přesnosti
 • 5. Podmínkové vyrovnání, podmínkové funkce, odchylky (uzávěry)
 • 6. Linearizace podmínkových rovnic, normální rovnice
 • 7. Charakteristiky přesnosti, analýzy chyb
 • 8. Smíšená vzrovnání
 • 9. Regresní analýza - vyrovnávací přímka, příklady
 • 10. Kontrola splnění požadavků na zápočet, závěrečný test, udělení zápočtů.
Geodetická měření a výpočty v rovině, principy teorie chyb, rozšířené maticové výpočty

Základní literatura předmětu

Wolf, P. R., Ghilani, Ch. D.: Adjustment Computation, John Wiley, New York, 1997
Böhm, J., Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, Kartografie Praha, 1990
Hampacher, M. , Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, ČVUT Praha, 1997
Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 20, ČVUT Praha, 1997
WEIGEL, Josef: Teorie chyb a vyrovnání I - Modul02, VUT, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kubáčková, L.: Metódy spracovania exp. údajov, Veda Bratislava, 1990
Vykutil J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, VUT Brno, 1981