English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE07
NázevGeodézie III
Course nameGeodesy III

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantMichal Kuruc

Obsahové informace

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod GNSS
Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Speciální směrová měření - gyroskopická a magnetická měření. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GPS/GLONASS. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Trigonometrická nivelace
 • 2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
 • 3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
 • 4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
 • 5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další.
 • 6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
 • 7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
 • 8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
 • 9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
 • 10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
 • 11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
 • 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
 • 13. Další vývoj technologií v geodézii.

Harmonogram cvičení

 • 1. Trigonometrická nivelace - 1
 • 2. Trigonometrická nivelace - 2
 • 3. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 1
 • 4. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 2
 • 5. Vybavení pro GNSS
 • 6. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1
 • 7. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1
 • 8. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 1
 • 9. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 2
 • 10. Měření v reálné čase
 • 11. Gyroskopická orientace - azimut
 • 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
 • 13. Záloha
Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Základní literatura předmětu

Abelovič,J a kol.: Meranie v geodetických sietach, Alfa Bratislava, 1990
James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice, WCB McGraw - Hill, 1998
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde, Walter de Gruyter and Co., Berlin, 2006
Nevosád, Z. Vitásek, J. Bureš, J.: Geodézie IV, CERM Brno, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II, CERM Brno, s. r. o., 2004
Ježo J., Sokol Š., Vybíral P.: Geodézia II, Elektronické meranie dľžok, STU v Bratiskave, Stavebná fakulta, 2005
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Nevosád.Z: Geodézie VII, VA Brno, 1993
Nevosád, Z. Vitásek,J.: Geodézie I, CERM Brno, 1999
Vitásek,J. Nevosád, Z. Soukup, F.: Geodézie II, VUTIUM Brno, 1999
Nevosád, Z. Vitásek, J.: Geodézie III, VUTIUM Brno, 2000