English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE06
NázevVýuka v terénu I
Course nameField training I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu15

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Vondrák

Obsahové informace

Student se naučí zacházet s geodetickými přístroji, určit polohu bodu a vypracovat příslušnou dokumentaci. Seznámí se se základy technologií zachycení zemského povrchu.
Vybudování a určení bodů podrobného bodového pole. Vyhotovení polohopisu a výškopisu mapy zájmového území. Měření polohy a výšky bodů na nepřístupných objektech. Určení převýšení.
Ovládání geodetických přístrojů a měřických technologií rovinné geodézie.

Základní literatura předmětu

Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup, F.: Geodezie II, VUTIUM Brno, 1999
Vitásek, J., Nevosád, Z.: Geodézie I, Akad. nakladatelství CERM, 1999
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III, VUTIUM Brno, 2000
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV, Akad. nakladatelství CERM, 2002
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary Surveying - an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice, WCB McGraw - Hill, 1998
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování, CERM Brno, 2. vydání, 2006
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II, CERM Brno, 2004
Abelovič,J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach, ALFA Bratislava, 1990
Nevosád, Z.: Geodezie VII, VA Brno, 1993
Šűtti, J.: Geodézia, Alfa Bratislava, 1987