English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE02
NázevAplikovaná optika a elektronika
Course nameAplied Optics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Vondrák

Obsahové informace

Znalosti: Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.
Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
 • 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
 • 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
 • 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
 • 5. Transformační matice optického zobrazení
 • 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
 • 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
 • 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
 • 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
 • 10. Projekční přístroje
 • 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
 • 12. Základní optické části geodetických přístrojů
 • 13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Harmonogram cvičení

 • 1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
 • 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
 • 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
 • 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
 • 5. Transformační matice optického zobrazení
 • 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
 • 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
 • 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
 • 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
 • 10. Projekční přístroje
 • 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
 • 12. Základní optické části geodetických přístrojů
 • 13. Zápočet
maticové výpočty

Základní literatura předmětu

Born, M., Wolf, E: Principles of Optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998
Banerjee, P. P., Ting-Chung Poon: Principles of applied optics, Homewood., Aksen Associates Incorp.Irwin, 1991
Schröder, G.: Technická optika, SNTL Praha, 1972

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Švec, M.: Aplikovaná optika, AN CERM Brno, 1995
Švec, M.: Příklady z aplikované optiky, AN CERM Brno, 1996
Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa-SNTL Bratislava, 1979