English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE01
NázevGeodézie I
Course nameGeodesy I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Vondrák

Obsahové informace

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.
Úvodní pojmy o geodezii a geodetických základech, měření směrů a úhlů, směr v prostoru a jeho složky – směr vodorovný a svislý, přístroje k měření – konstrukce teodolitů a jejich částí, metody měření vodorovných, zenitových (svislých) směrů (úhlů), chyby měřených směrů a úhlů. Centrace měřených směrů a úhlů. Metody měření délek pásmem. Nepřímé určení délek trigonometricky, elektronickými dálkoměry, optické a paralaktické měření délek. Chyby při měření délek a přesnosti určovaných délek. Převod měřených veličin na referenční plochu. Zpracování získaných dat - zejména základní souřadnicové výpočty.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
 • 2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
 • 3. Teodolit - konstrukční části.
 • 4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
 • 5. Měření svislých úhlů.
 • 6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek .
 • 7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
 • 8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
 • 10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
 • 11. Souřadnicové výpočty 1.
 • 12. Souřadnicové výpočty 2.
 • 13. Transformace.
 • Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
 • 2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
 • 3. Teodolit - konstrukční části.
 • 4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
 • 5. Měření svislých úhlů.
 • 6. Principy a metody měření délek, měření délek pásmem.
 • 7. Elektronické měření délek - totální stanice.
 • 8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
 • 9. Převod měřených veličin na referenční plochu.
 • 10. Souřadnicové výpočty 1.
 • 11. Souřadnicové výpočty 2.
 • 12. Rekapitulace.
 • 13. Zápočet.
Středoškolská znalost matematiky, geometrie a fyziky. Základní znalost popisu krajiny a názvosloví orientace v terénu.

Základní literatura předmětu

Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002
James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice, WCB McGraw - Hill, 1998
Ježo J., Sokol Š., Vybíral P.: Geodézia II, Elektronické meranie dľžok, STU v Bratiskave, Stavebná fakulta, 2005
Vitásek, J., Nevosád, Z.: Geodézie I, Akad. nakladatelství CERM, 1999
Nevosád, Z., Soukup, F., Vitásek, J.: Gedodézie II, VUTIUM Brno, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde, Walter de Gruyter and Co., Berlin, 2006
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje, Libri s. r. o. Praha, 2006
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Nevosád, Z.: Geodezie VII, VA Brno, 1993
Šütti,J.: Geodézia, ALFA Bratislava, 1987
Ratiborský,J.: Geodézie, ČVUT Praha, 1998
Nevosád,Z.: Geodézie IV, VA Brno, 1981