English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDY02
NázevKonzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy
Course nameForeign Language Tutoring of PhD Students

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJolana Tluková

Obsahové informace

Student si pod vedením konzultantů nastuduje klíčovou anglickou terminologii vážící se k jeho doktorskému tématu, kterou dále využije při vypracování psaných úloh a při ústní zkoušce v předmětu DY01.
Cílem předmětu je naučit studenta vyhledávat osvědčenou anglickou terminologii, kterou dále bude využívat při psaní vlastních odborných článků.
Předmět je šestihodinová konzultační výuka doktorandů jako příprava ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP.
Výuka je založena na samostudiu terminologie z odborné publikace týkající se studentovy doktorské práce, kterou odsouhlasí vyučující a odborný školitel.
Z načerpané slovní zásoby student sestaví slovníček v rozsahu 10-20 klíčových termínů v češtině a angličtině, a které dále využije při vypracování psaných úloh. K zápočtu student vypracuje shrnutí základního přínosu knihy a napojení knihy na studentovu doktorskou práci.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní konzultace - upřesnení požadavků, výběr a odsouhlasení odborné publikace k dalšímu studiu.
 • 2.- 3. Konzultace vybrané terminologie
 • 4. Konzultace slovníčku klíčových slov.
 • 5. Konzultace vypracovaného shrnutí odborné publikace, oprava chyb a nepřesností.
 • 6. Konzultace abstraktu doktorské práce ke zkoušce DY01.
Úroveň B1 v obecné angličtině.
Vhodná příprava ke studiu angličtiny v doktorském programu je předmět BYA9 Odborná angličtina, BYA11 Jak napsat odborný článek a BYA12 Academic skills (nácvik prezentací a diskuze na odborná témata).

Základní literatura předmětu

: odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk, , 0
 • Doporučená literatura:
 • McCarty and O'Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP 2012.
 • Štěpánek, L., De Haaf a kol.: Academic English/Akademická angličtina, Grada 2011.
 • University of Toronto Writing in Sciences Online Handbook
 • Oxford Learner's Dictionary of Academic English, OUP 2014.
 • Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms, OUP 2007.
 • Hanák, M. a kol.: Česko-anglický a anglicko-český architektonický a stavební slovník, Fraus 1998.
 • Online Stavební slovník v intranetu FAST (na záložce Účet, která se objeví ihned po přihlášení).
 • Více informací na http://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium/

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium/