English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDY01
NázevCizí jazyk pro doktorské studium
Course nameEnglish for the Doctoral Study Programme

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJolana Tluková

Obsahové informace

Student vypracuje v angličtině abstrakt své dosavadní práce na doktorském tématu/projektu a tuto práci odprezentuje ústně s pomocí audiovizuální techniky.
Předmět se skládá z vypracování a konzultace abstraktu doktorské práce a ústní zkoušky formou prezentace a dialogu.Harmonogram přednášky

 • Student se ke zkoušce prihlásí emailem k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět DY02.
 • Student vypracuje abstrakt své dosavadní práce na doktorském projektu, zašle jej vyučujícímu a domluví se na konzultaci.
 • Termín zkoušky je vypsán individuálně po dohodě s vyučujícím.
 • Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a dialogu.
Znalost obecné angličtiny a splněný zápočet z předmětu DY02 Konzultační výuka jazyka, ve kterém student nastuduje odbornou slovní zásobu z publikace vážící se k jeho doktorké práci a odevzdá psanou úlohu - shrnutí zásadních bodů publikace a její provázanost se studentovou doktorskou prací.
Znalosti akademického jazyka potřebného pro psaní akademických článků a prezentování lze získat v předmětech BYA11 Academic writing a BYA12 Academic Skills.

Základní literatura předmětu

: odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV, , 0
 • Doporučená literatura:
 • McCarty and O'Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP 2012.
 • Štěpánek, L., De Haaf a kol.: Academic English/Akademická angličtina, Grada 2011.
 • University of Toronto Writing in Sciences Online Handbook
 • Oxford Learner's Dictionary of Academic English, OUP 2014.
 • Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms, OUP 2007.
 • Hanák, M. a kol.: Česko-anglický a anglicko-český architektonický a stavební slovník, Fraus 1998.
 • Online Stavební slovník v intranetu FAST (na záložce Účet, která se objeví ihned po příhlášení).
 • Podrobné informace k výběru předmětů připravujících k jazykové zkoušce v DSP jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu SPV spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium/