English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV79
NázevFinanční management
Course name

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMária Režňáková

Obsahové informace

Předmět bude zaměřen na prezentaci současných teoretických trendů v podnikových financích a jejích realizovatelnost v praxi. Hlavní témata zařazena do výuky předmětů budou vycházet z teorie hodnotového managementu ve financích podniků, tj. zejména prezentace přístupů k určování hodnoty podniku, studium procesů fúzí a akvizic, které vedou ke zvyšování hodnoty podniku, možnosti financování podniků na zahraničních finančních trzích včetně rizik a přínosů s tím spojených, možnosti optimalizace kapitálové struktury podniku, určování nákladů kapitálu, modifikované metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic, analýza faktorů výkonnosti podniku a platebního rizika podniku.
Literatura není u předmětu zadána