English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV78
NázevProjektový management
Course nameProject Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantLeonora Marková

Obsahové informace

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení
Definice a obsah jednotlivých fází projektu
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení
Zásady používání počítačové podpory projektového řízení

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj
 • 2. Vymezení obsahu a formy projektů
 • 3. Životní fáze projektu
 • 4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby
 • 5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů
 • 6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby
 • 7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu
 • 8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování
 • 9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování
 • 10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu
 • 11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
 • 12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
 • 13. Počítačová podpora projektového řízení
Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Základní literatura předmětu

Sidney,M.Levy: Project Management in Construction, McGraw-Hill London, 2002
Svozilová,A.: Projektový management, Grada Publishing Praha, 2006
Tichý,M.: Projekty a zakázky ve výstavbě, C.H.BECK Praha, 2008