English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV77
NázevManagement investičních projektů
Course nameInvestment Projects Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Simulace a modelování investičních projektů v podmínkách nejistoty. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Finanční stabilita podniku v souvislosti s jeho investičním programem. Optimální finanční struktura. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Harmonogram přednášky

 • 1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie
 • 2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů
 • 3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru.
 • 4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru.
 • 5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
 • 6. Model HDM-4
 • 7. Řízení rizika projektů
 • 8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce)
 • 9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat
 • 10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů
 • 11. Postaudit projektů
 • 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru
 • 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru
V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Základní literatura předmětu

Hnilica, J., Fotr, J.: Aplikovaná analýza rizika, Grada, 2009
Fotr, J., Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada publishing, a.s., , 2005
Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, 2001
Wideman, R. M.: Project and Program Risk management, a guide to managing project risk & opportunities, Project Management Institute, 1992
TSO: TSO: The green book, Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance, dostupné z www.hm-treasury.gov.uk, 2005