English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDT62
NázevTeorie energie a prostředí budov
Course nameTheory of Energy and Environment of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti energetické bilance budov, energetického chování soustav technických zařízení budov a techniky prostředí staveb formou teoretické a případně experimentální práce.

Harmonogram přednášky

 • Zadání a formulace řešeného tématu.
 • Samostatné studium odborné literatury.
 • Tvorba rešerší.
 • Vytvoření modelu řešeného tématu.
 • Stanovení okrajových podmínek řešení.
 • Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
 • Vlastní teoretické řešení úlohy.
 • Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
 • Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
 • Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
 • Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
 • Prezentace a diskuse zpracované práce.
Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.

Základní literatura předmětu

Vaverka, Hirš, Skotnicová a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, 2006
Dahlsveen, Petráš, Hirš: Energetický audit budov , Jaga Group, v.o.s., 2003
 • Studium předmětu probíhá dle individuálního plánu doktoranda.