English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS76
NázevMetody umělé inteligence ve vodním hospodářství
Course nameArtificial inteligence methods in water management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Problematika neurčitosti v modelování srážkoodtokového procesu, náhodné procesy, vágní popis veličin, princip adaptivity, učící se systémy, aplikace umělých neuronových sítí, aplikace fuzzy modelů, aplikace genetických algoritmů

Harmonogram přednášky

  • 1. Problematika neurčitosti v hydrologii a vodním hospodářství
  • 2. Princip adaptivity a učící se systémy
  • 3.-4. Neuronové sítě a jejich simulátory
  • 5.-7. Aplikace neuronových sítí na řešení vybraných problémů
  • 8.-9. Fuzzy modely
  • 10.-11. Aplikace fuzzy modelů
  • 12.-13. Genetické algoritmy a jejich aplikace
Hydrologie, hydraulika, matematika, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, fyzika

Základní literatura předmětu

Nacházel, K.- Starý, M. - Zezulák, J.: Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, ACADEMIA, 2004

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz