English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS74
NázevMeteorologie a klimatologie
Course nameMeteorology and Climatology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantDaniel Marton

Obsahové informace

Základní poznatky z meteorologie
Zdroje informací
Měření a vyhodnocování vybraných meteorologických dat
Podrobná charakteristika klimatu ČR
Změna klimatu, globální oteplování
Znečištění ovzduší

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací
 • 2. - 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie
 • 4. - 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování
 • 6. Nové informace v meteorologii
 • 7. Klimatologie - terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí
 • 8. Klima CR - podrobná charakteristika
 • 9.-10. Vybrané klimatické charakteristiky a jejich hodnoty v Cr
 • 11. Změna klimatu, scénáře, dopady
 • 12. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření
 • 13. Zpracování vybraných dat z meteorologické stanice VUT v Brně
Základní vlastnosti přírodních věd

Základní literatura předmětu

Bednář J. a kol.: Meteorologický slovník výkladový terminologický, Academia Praha , 1993
Allison, j. a kol.: Kodaňská diagnóza. Zpráva světu o nových poznatcích klimatologie, http://www.veronica.cz/klima/diagnoza (12.2.2011), 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Schneider, S.h. et al.: Encyclopedia of climate and weather, Oxford University Press, New York, Oxford, 1996
 • Výuka předmětu bude probíhat v učebně meteorologické stanice v areálu FAST VUT v Brně.

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz