English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS73
NázevHydropedologie
Course nameHydropedology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie
Rovnice proudění
Hydraulické charakteristiky půdy
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd
Variabilita hydropedologických veličin
Geostatika půd
Mísitelné proudění

Harmonogram přednášky

 • 1. Základy hydropedologie
 • 2. Půdní hydrostatika - potenciál půdní vody
 • 3. Hydrodynamika půdní vody
 • 4. Rovnice proudění a její řešení
 • 5.-6. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar
 • 7. Program RETC
 • 8. Infiltrace
 • 9.-10. Variabilita hydropedologických veličin
 • 11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné
 • 12.-13. Mísitelné proudění - popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek
Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Základní literatura předmětu

KUTÍLEK M. ET AL: Soil Hydrology, Catena Verlag: GeoEcology Publications, 1994
CÍSLEROVÁ, M: Inženýrská hydropedologie, Skriptum ČVUT, Praha, 1989
KODEŠOVÁ, R: Modelování v pedologii, Skriptum ČZU, Praha, 2005
 • Students will individually elaborate a seminar work in accordance with the main chapters of the subject. Subject knowledge will be continously examined during the semester in the form of tests.

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz