English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS72
NázevŘízení odtoku vody z povodí
Course nameControl outflow from river basin

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Harmonogram přednášky

  • 1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase
  • 2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line
  • 3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat
  • 4. Vodohospodářský dispečink
  • 5.-7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace
  • 8.-13.Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace
Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Základní literatura předmětu

Wescoat, J. L. - Gilbert, F.: Water for Life. Water Management and Environmental Policy , Cambridge University Press, 2003
Catherin Daniel: Co-Engineering and Participatory Water Management, Cambridge University Press, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Edited by Quentin Grafton: Water Resorces Planning and Management, Cambridge University Press, 2011

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz