English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR76
NázevHydrotechnické stavby
Course nameContemporary Weir Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantMiloslav Šlezingr

Obsahové informace

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh
Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru.
Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel
Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku).
Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového.
Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky.
Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Harmonogram přednášky

 • 1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi
 • 2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu
 • 3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni
 • zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu
 • 4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar
 • 5. Výpočet a návrh vakového jezu:
 • - návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu
 • 6. - návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu
 • 7. - výpočet a návrh podjezí včetně opevnění
 • 8. - návrh a výpočet příslušenství vakového jezu
 • 9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru
 • 10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru
 • 11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového
 • provizorního hrazení
 • 12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě
 • 13. Odborná exkurze
Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/