English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR74
NázevMatematické modelování ve vodním hospodářství
Course nameMathematical modelling

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaromír Říha

Obsahové informace

Předmět se zabývá tvorbou a využitím matematických modelů ve vodním hospodářství. V úvodu jsou představeny základní postupy modelování hydrodynamických a disperzních jevů, sestavení koncepčního a matematického modelu. Jde o problémy proudění a transportu látek vody v tocích a inundačním území, ve vodních nádržích a objektech hydrotechnických staveb, v potrubí a v hydrogeologickém prostředí.
Součástí předmětu je použití vhodného programového vybavení pro řešení konkrétních úloh numerickou cestou.
Praktické použití je prováděno pro vybranou úlohu související s tématem doktorské práce.

Harmonogram přednášky

  • - Úvod do matematického modelování
  • - Koncepční model
  • - Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky
  • - Praktické použití numerických metod
  • - Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh
Hydraulika, hydrologie, numerické metody
Literatura není u předmětu zadána
  • Bude předložena a v kolektivu spolužáků - doktorandů oponována zpráva zaměřená na vybrané úlohy matematického modelování ve vodním hospodářství se zaměřením na téma doktroské práce.

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/