English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR73
NázevFyzikální modelování ve vodním hospodářství
Course namePhysical modelling

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Harmonogram přednášky

 • 1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů
 • 2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů
 • 3.,4. Měřicí a vyhodnocovací technika
 • 5.,6. Modelový výzkum tlakových okruhů
 • 7.,8. Modelový výzkum říčních tratí
 • 9.,10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad
 • 11.,12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí
 • 13. Měření na skutečných dílech
Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby
Literatura není u předmětu zadána
 • Literatura
 • 1. Hydraulic Modeling, Sharp,J.J, Butterworth London, 1981
 • 2. Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice 1 - Výzkum na hydraulických modelech, Čábelka,J.; Gabriel,P., Academia Praha, 1987

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/