English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDP63
NázevVodárenství
Course nameWater Supply

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj spotřeby vody
 • 2. Výhledové potřeby vody, výpočet potřeby vody
 • 3.- 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů
 • 5. -6. Optimalizace tlakových poměrů
 • 7. Tlakové redukční ventily
 • 8. Ztráty vody
 • 9. Technické prostředky pro lokalizyci úniků, korelátory
 • 10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení
 • 11. Posuzování technického stavu vodovodních sítí
 • 12. Plánování rekonstrukcí
 • 13. Riziková analýza
Znalosti na úrovni předmětů 0P0 Doprava vody nebo BP03 Vodárenství z magisterských studijních programů
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz