English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDM63
NázevŽivotní prostředí a projektování pozemních komunikací
Course nameEnvironment and road design

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Radimský

Obsahové informace

Silniční doprava má výrazný podíl na znečišťování životního prostředí (exhalace, hluk, skleníkové plyny) a proto je třeba i při návrhu silničních komunikací tyto negativní vlivy co nejvíce eliminovat.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3. Úvod a příprava studované literatury
  • 4.-10. Semináře na zadané téma
  • 11.-13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.
Literatura není u předmětu zadána