English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDL61
NázevTeorie betonových a zděných konstrukcí
Course nameTheory of concrete and masonry structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantPetr Štěpánek

Obsahové informace

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Geometricky nelineární chování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
 • 2.-3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
 • 4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
 • 5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
 • 6. Účinky deformačních zatížení.
 • 7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
 • 8.-9. Modelování časově závislých jevů.
 • 10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
 • 11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
 • 12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
 • 13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.
stavební mechanika, navrhování betonových a zděných konstrukcí
Literatura není u předmětu zadána