English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ69
NázevReologie betonu
Course nameConcrete Rheology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRudolf Hela

Obsahové informace

Reologické modely. Reologie nenewtonských kapalin. Rovnice toku. Míchání nenewtonských kapalin. Reometrie. Měření konzistence v technologii betonu. Izostatické lisování. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému. Tlak vody a vzduchu v pórech. Cementový tmel. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování. Faktory ovlivňující reologické chování cementového tmelu. Problematické reologické chování cementového tmelu (bleeding a sedimentace CT). Chemické přísady upravující reologické vlastnosti (vlastnosti, princip působení, kompatibilita cementu a plastifikačních přísad). Reologické vlastnosti čerstvého betonu. Vliv složení čerstvého betonu na konzistenci. Technologické vlivy na reologii betonu. Vysokopevnostní beton. Návrh složení, metody zkoušení a praktické využití samozhutňujících betonů. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury. Zlepšování vlastností cementových betonů úpravami a regulací reologických vlastností jejich směsí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky. Definice reologických jevů. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tokové zákony. Popis reologického chování cementové pasty.
 • 2. Reometrie cementových past. Druhy viskozimetrů a reometrů. Jejich výhody, nevýhody.
 • 3. Reologický model betonu. Složky betonu a vliv jejich vlastností na reologické chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. 4.Kompatibilita cementu a plastifikačních přísad do betonu. Modely působení plastifikačních přísad.
 • 5. Technologické vlivy na reologii betonu. Problémy v reologickém chování čerstvého betonu (bleeding,sedimentace. Měření konzistence v technologii betonu.
 • 6.Zpracování čerstvého betonu.Čerpání betonu.
 • 7.Tlak vody a vzduchu v pórech. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.Izostatické lisování.
 • 8.Samozhutnitelný beton.Samonivelační stěrky.
 • 9. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému.
 • 10.Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.Pórovitá struktura zatvrdlého betonu
 • 11.Vysokopevnostní beton.
 • 12.Dotvarování betonu.
 • 13.Vláknobetony.Lehký beton. Čerpání lehkého betonu. Samozhutnitelný lehký beton.
základní znalosti z oblasti technologie betonu a technologie stavebních dílců, maltovin
Literatura není u předmětu zadána