English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ63
NázevTeorie trvanlivosti a sanace betonů
Course nameTheory of Durability and Concrete Rahabilitaion

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRostislav Drochytka

Obsahové informace

Vady a poruchy stavebních hmot (návrh, dokumentace, realizace). Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plyny korodující beton, zjišťování agresivity vod působících na železobetonové konstrukce, druhy vod korodujících železobetonové konstrukce, hygroskopické tuhé látky korodující beton, minerální tuky a oleje, mikrobiologické vlivy ovlivňující korozi betonu). Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, koroze výztuže železobetonových konstrukcí účinkem bludných proudů, pronikání chloridů, karbonatace, sulfatace, galvanická koroze, koroze předpínacích lan při dodatečné předpínání, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.). Účinky vlhkosti. Účinky tepla. Účinky zatížení. Metody ochrany betonu. Metody ochrany výztuže. Teorie sanace betonů. Opravy povrchů - rozbor, strategie návrh. Požadavky na správkový materiál a volba materiálů. Povrchové úpravy.

Harmonogram přednášky

  • 1.- 2.Vady a poruchy stavebních hmot (návrh, dokumentace, realizace)
  • 3. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plyny korodující beton, zjišťování agresivity vod působících na železobetonové konstrukce
  • 4. Druhy vod korodujících železobetonové konstrukce, hygroskopické tuhé látky korodující beton, minerální tuky a oleje, mikrobiologické vlivy ovlivňující korozi betonu).
  • 5.- 7. Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, karbonatace, sulfatace, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.).
  • 8.- 9. Koroze výztuže železobetonových konstrukcí účinkem bludných proudů, pronikání chloridů, galvanická koroze, koroze předpínacích lan při dodatečné předpínání,
  • 10. Účinky vlhkosti. Účinky tepla. Účinky zatížení.
  • 11.- 13. Metody ochrany betonu. Metody ochrany výztuže. Teorie sanace betonů. Opravy povrchů - rozbor, strategie návrh. Požadavky na správkový materiál a volba materiálů. Povrchové úpravy.
Obecné a fyzikální chemie,vazby ve sloučeninách, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, znalosti návrhu složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, znalost vlastností vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení
Literatura není u předmětu zadána